Welcome to my translation of Louise' Forget me not. Thank you so much Louise for this beautiful tutorial

Welkom bij mijn vertaling van Louise's Vergeet-me-nietje. Ik heb van Louise toestemming gekregen om haar lessen te vertalen.

Deze les mag niet ge-upload of gekopieerd worden naar uw eigen server of worden gebruikt als eigen materiaal. Lessen mogen niet gelinkt worden zonder mijn toestemming.

Deze les is geschreven voor PSP 8 maar is ook prima te maken met PSP 7.

Benodigdheden
- Paint Shop Pro - KLIK HIER

Dit is een les voor de meer geoefende PSP'er.

Stap 1
Open een nieuwe afbeelding (Bestand - Nieuw). 200x200 pixels, transparant. Stel de voorgrondkleur in op #6769DB en de achtergrondkleur op #8588FC. Maak een nieuwe rasterlaag (Lagen - Nieuwe Rasterlaag) aan en noem deze 'Bloem1'. Selecteer vervolgens het gereedschap Basisvormen en kies de voorinstelling 'Flower' (Bloem)

Maak nu een bloem van 40 x 39 pixels. Dupliceer de laag en hernoem de laag in Bloem2. We geven deze tweede bloem een net iets andere kleur blauw door middel van Aanpassen - Kleurtoon en verzadiging - Inkleuren.

Maak een nieuwe rasterlaag (Lagen - Nieuwe rasterlaag) aan en noem deze 'Bloem3'. Maak m.b.v. het gereedschap Basisvorm weer een bloem, ditmaal een van 30x29 pixels. Dupliceer de laag, noem deze 'Bloem4' en geef ook hier het in stap 2 beschreven Inkleureffect.

Stap 2
Voor het maken van het bloemknopje maken we een nieuwe rasterlaag (Lagen - Nieuwe rasterlaag) aan en noemen deze 'knopje1'. Maak m.b.v. het gereedschap Basisvorm, Ellips een rondje van 8x8 pixels. Herhaal dit voor 'knopje2' maar maak alleen nu een rondje van 6x6 pixels. Maak nu ook een laag 'knopje3' met wederom een cirkel, nu van 4x4 pixels.

Als je de lagen iets verschuift, is dit wat je nu hebt:

Stap 3
Open het palet Lagen en selecteer de laag 'Bloem1'. Ga naar Selecties - Alles selecteren en vervolgens Selecties - Zwevend, gevolgd door Lagen - Nieuwe rasterlaag. Selecteer het gereedschap Penseel en teken met kleur #3839D9 de lijntjes zoals hieronder is aangegeven

We gaan de lijnen nu verzachten door middel van het gereedschap Uitsmeren met de volgende instellingen. Ga met de cursor over de lijnen zodat de lijnen 'uitlopen'.

Maak een nieuwe rasterlaag aan. Verander de voorgrondkleur in kleur #EBEBFF en teken de lijntjes zoals aangegeven op onderstaand figuur op de bloemblaadjes

Verzacht de lichte lijnen net als in stap 3 en hef de selectie vervolgens op.

Sluit in het palet Lagen alle lagen m.u.v. de drie lagen voor bloem 1 en voeg alle zichtbare lagen samen. Hernoem de laag in 'Bloem1'.

Stap 4
Herhaal stap 3 voor de overige bloemlagen. Onderstaand mijn  resultaten:

   

Doe het zelfde met de bloemknopjeslagen. Kopieer tot slot van deze stap laag Knopje2 en plaats de lagen vervolgens als volgt:

Voeg de knopjeslagen samen en hernoem de laag 'Knopjes'

Open het palet lagen en activeer de laag 'Bloem1'. Vervolgens Selecties - Alles selecteren, gevolgd door Selecties - Zwevend. Ga nu naar Effecten - 3D-effecten - Gestanst met de volgende instellingen:

Hef vervolgens de selectie op. Herhaal dit stanseffect voor de overige bloemlagen.

Stap 5
Wijzig de voorgrond- en achtergrondkleur in kleur #ECCE64. Open het palet lagen en activeer de laag 'Bloem1'. Maak een Nieuwe rasterlaag en teken m.b.v. het gereedschap Basisvorm een cirkel van 8x8 pixels. Plaats de cirkel in het midden van de bloem. Wijzig de voorgrondkleur in kleur #595BE8 en maak wederom een nieuwe rasterlaag aan.Teken met het penseel (grootte 3) een blauwe stip in het midden. Wijzig tot slot de voorgrondkleur in kleur #FFFC21 en teken met het penseel (grootte 2) een paar gele stipjes rond de blauwe stip.

Voeg de drie 'hartjes'lagen zichtbaar samen en hernoem de laag in 'Hartje'. Kopieer de laag. Plaats deze in het midden van Bloem2. Voeg vervolgens laag Bloem1 en de eerste 'hartje'laag samen en hernoem deze laag 'Bloem1'. Herhaal dit voor laag Bloem2.

Stap 6
Open het palet lagen en activeer de laag Bloem3. Herhaal nu stap 5 voor de kleinere 2 bloemen (Bloem3 en bloem4). Maak alleen geen cirkel van 8x8 pixels maar van 5x5 pixels en wijzig de penseelgrootte van 3 in 2 en van 2 in 1.

Stap 7
En dan nu de blaadjes. Maak een nieuwe rasterlaag aan en noem de laag 'Blaadje'. Selecteer het gereedschap Basisvorm, teardrop. Wijzig de voorgrondkleur in #1E7B09. en de achtergrondkleur in #3F9E06. Maak een blaadje van 14x33 pixels. Teken een lijn met het gereedschap Penseel (grootte 2) in het midden van het blad. Laat de lijn iets afbuigen (zie onderstaand linkerfiguur).

 

Vul de linkerkant van het blaadje met de voorgrondkleur en verpeid de kleuren een beetje (zie stap 3).(zie bovenstaand rechterfiguur)

En dan nu de steeltjes. Maak een nieuwe rasterlaag. Noem deze laag 'Steel'. Sluit de achtergrondkleur en teken met behulp van het gereedschap Pen (Vrije hand, Lijngrootte 2, Anti--alias) de stelen zoals onderstaand weergegeven.

Ga tot slot naar lagen - Schikken - Omlaag om de steel onder het blaadje te plaatsen.

En dan nu het leuke gedeelte! Alle 'onderdelen' zijn klaar.

Stap 8
Wil je je bloemetjes net als die van ons maken, dan heb je 12 blaadjes nodig. Dus kopieer de laag 'Blaadje' 11x. Sluit vervolgens de laag 'Blaadje'; deze gebruiken we later. Plaats de blaadjes op de goede plaats. Gebruik het gereedschap vervormen om de blaadjes te roteren.

En dan nu de bloemknopjes. Dupliceer de 'knopjes'laag twee keer en plaats deze aan het eind van de steel

Activeer in het palet Lagen Bloem1 en dupliceer deze laag. Plaats de bloemen als volgt:

Activeer nu Bloem2 en dupliceer ook deze 1 keer. Plaats de bloemen als volgt:

Activeer Bloem3 en dupliceer deze 1 keer. Plaats de bloemen als volgt:

Activeer Bloem4 en dupliceer deze 2 keer. Plaats de bloemen als volgt:

Zo we zijn er bijna. Tijd voor de laatste hand. Zoals je kan zien, sommige blaadjes liggen niet goed. Gebruik het gereedschap Verplaatsen en Vervormen om dit te veranderen. Ook kun je in palet Lagen de sommige blaadjes boven of juist onder de bloemen leggen. Kijk gewoon wat je mooi vindt. Dit is mijn resultaat!.

Voeg tot slot alle zichtbare lagen samen en sla je bloem op!.

Veel plezier met deze les, en heeft u vragen, opmerkingen of wilt u deze les linken, mailt u me dan gerust! :)

Maart 2004

 

 
 
 

Copyright Layout & Design:Designwell 2002-2008 / Nothing here is public domain