Caught in Silver

original art by David DelaMare*

* This image used with permission of David Delamare. For copyright restrictions, please visit his site.

Deze les mag niet ge-upload of gekopieerd worden naar uw eigen server of worden gebruikt als eigen materiaal. Lessen mogen niet gelinkt worden zonder mijn toestemming.

Deze les is geschreven voor PSP 7 maar is ook te maken in andere versies van PSP.

Benodigdheden
- Paint Shop Pro - KLIK HIER
- Xero Filter  - KLIK HIER (en download beide sets)
- Masker  - KLIK HIER om het  'ts_mask058' van Playful Pixels te downloaden (uitpakken en deze plaatsen in de map masker/mask van  PSP).
- Zilververloop - KLIK HIER (uitpakken en deze plaatsen in de map Gradients van PSP)
- Afbeelding naar keuze

Stap 1
Open in PSP de afbeelding die je wilt gaan gebruiken. Maak een kopie door middel van Shift-D en sluit het originele plaatje. Verklein, indien nodig je afbeelding zodat de breedste zijde maximaal 300 is (Afbeelding - Formaat wijzigen - Pixelgrootte Hoogte/Breedte instellen op 300). Als je de afbeelding verkleint, vergeet niet om te verscherpen (Afbeelding - Verscherpen - Verscherpen). Maak van je afbeelding een laag door middel van Lagen - Laag van Maken.

Wijzig nu je voorgrondkleur in verloop, kies het verloop 'Zilver', zoals hieronder aangegeven, maar een ander zilverpatroon of verloop kan ook natuurlijk:

Stap 2
We maken nu eerst een nieuwe laag aan (Lagen - Nieuwe rasterlaag) en vullen deze met behulp van het gereedschap Vlakvulling met het verloop (voorgrondkleur). Vervolgens gaan we naar Maskers - Laden van schijf en selecteer 'ts_mask058.msk'. Nu naar Selecties - Vanuit Masker en vervolgens Masker - Verwijderen. Masker samenvoegen met de huidige laag? Ja.

We gaan wat schaduw aanbrengen: een slagschaduw (Effecten - 3D-effecten - Slagschaduw) met de volgende instellingen

Vervolgens kiezen we Effecten - Insteekfilters - Xero - Clarity met onderstaande instellingen.

Ga nu naar Effecten - Verscherpen - Verscherpen en hef de selectie daarna op (Selecties - Niets selecteren).

Stap 3
Maak weer een nieuwe laag aan (Lagen - Nieuwe rasterlaag) en vul deze met behulp van het gereedschap Vlakvulling met het verloop (voorgrondkleur). Vervolgens  Lagen - Schikken - Een niveau omlaag.

Selecteer je gereedschap Selectie en neem de volgende instellingen over


Ga met je cursor in het midden van je afbeelding staan en trek een mooi ovaal door je linkermuisknop vast te houden, omhoog te gaan en vervolgens naar links.
Een ovaal wordt nu geselecteerd. Als je niet helemaal tevreden bent, kies dan het gereedschap Verplaatsing, ga in je geselecteerde ovaal staan, houd je rechtermuisknop vast en verplaats de ovaal totdat je tevreden bent
Je afbeelding zit er nu als volgt uit:

Ga nu naar Selecties - Wijzigen - Doezelen met 20 pixels en vervolgens eenmaal op delete. Je afbeelding wordt weer zichtbaar!. Hef de selectie nog niet op. Selecteer je gereedschap Verplaatsing en klik eenmaal in het midden van je afbeelding. Verschuif met behulp van het gereedschap Verplaatsing eventueel je afbeelding om deze mooier in je ovaal te laten passen, draai de selectie om (Selecties omkeren) en druk eenmaal op Delete. De selectie kan vervolgens worden opgeheven (Selecties - Niets selecteren)  

Verander nu je achtergrondkleur in een zachte kleur uit je afbeelding. Ik gebruikte in deze les #DDBA93. Maak een nieuwe laag aan (Lagen - Nieuwe rasterlaag) en vul deze met behulp van het gereedschap Vlakvulling met de achtergrondkleur. Nu naar Lagen - Schikken - Achteraan.

Tot slot van deze stap voegen we alle lagen samen (Lagen - Samenvoegen - Zichtbare lagen samenvoegen).

Stap 4
We voegen nu een rand toe door middel van Afbeelding - Randen toevoegen. Kies een symmetrische rand van 10 pixels breed. Selecteer deze rand met behulp van je gereedschap Toverstafje (tolerantie en doezelen op 0). Vul de rand m.b.v. het gereedschap Vlakvulling met het zilverpatroon (voorgrondkleur). Voor we de selectie opheffen geven we nog een slagschaduw (Effecten - 3D-effecten - Slagschaduw) met dezelfde instellingen als we eerder (in stap 2) hebben gebruikt. Herhaal deze slagschaduw maar wijzig de verticale en horizontale waarden van 1 in -1. Hef vervolgens de selectie op.

Stap 5
Herhaal stap 4, alleen voeg in plaats van een rand van 10 pixels een rand van 20 pixels toe.

Stap 6
We voegen weer een rand (Afbeelding - Randen toevoegen) toe, ditmaal een symmetrische rand van 30 pixels breed. Ook deze rand selecteren we met het gereedschap Toverstafje (tolerantie en doezelen op 0) en vullen we (d.m.v. het gereedschap Vlakvulling) met het zilverpatroon. Met de selectie nog in tact, voegen we een nieuwe laag toe (Lagen - Nieuwe rasterlaag) en ook deze vullen we met het zilverpatroon.

Met de selectie nog steeds in tact, gaan we naar Maskers - Laden van schijf en selecteer 'ts_mask058.msk'. Nu naar Selecties - Vanuit Masker en vervolgens Masker - Verwijderen. Masker samenvoegen met de huidige laag? Ja.

Ook dit masker geven we wat schaduw (Effecten - 3D-effecten - Slagschaduw) met dezelfde instellingen als gebruikt in stap 2. Vervolgens kiezen we Effecten - Insteekfilters - Xero - Clarity met dezelfde instelling als in stap 2 en hef de selectie daarna op (Selecties - Niets selecteren). Ga nu naar Effecten - Verscherpen - Verscherpen. Herhaal dit verscherpen nog twee keer.

Vervolgens openen we het Palet lagen en veranderen de mengmodus van de bovenste laag in 'Zacht licht' zoals hieronder is aangegeven. Voeg de lagen samen door middel van Lagen - Samenvoegen - Zichtbare lagen samenvoegen.

Stap 7
Selecteer nu de gehele afbeelding (Selecties - Alles selecteren). Kies nogmaals Selecties en vervolgens Wijzigen - Inkrimpen. Geef als waarde 15 pixels om in te krimpen. Draai de selectie om (Selecties - Omkeren) en geef een afschuining naar binnen (Effecten - 3D-effecten - Afschuining naar binnen) met onderstaande instellingen. Hef de selectie vervolgens op.

Verklein eventueel je afbeelding d.m.v. Afbeelding - Formaat wijzigen. En vervolgens om het zilver wat beter uit te laten komen Effecten - Verscherpen - Verscherpen. Herhaal het verscherpen eventueel nogmaals

Je frame Caught in Silver is klaar!.

Veel plezier met deze les, en heeft u vragen, opmerkingen of wilt u deze les linken, mailt u me dan gerust! :)

juni 2003

 

 
 
 

Copyright Layout & Design:Designwell 2002-2008 / Nothing here is public domain